Hypnogen (zolpidem)

:: domů ::    :: kontakt :: 

užívání hypnogenu - nežádoucí účinky - poruchy spánku - www.hypnogen.psychoweb.cz

Čtení:

Hypnogen - nežádoucí účinky


Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte


Někteří lidé se obávají užívat určité léky kvůli jejich možným nežádoucím účinkům. Kupodivu, toto platí hlavně u antidepresiv a neuroleptik, tedy léků, které "skutečně léčí" nebo se o to aspoň snaží – jiné léky, zejména na jednorázové uklidnění a též léky na spaní bere většina lidí bez starostí o vedlejší účinky.
Platí tady to, co jinde – potenciální nežádoucí účinky nepodceňovat ani nepřeceňovat.
Výrobci léčiv jsou povinni uvést do příbalového letáku kdejaký problém, který se v souvislosti s užíváním vyskytl. Ve skutečnosti je pravděpodobnost výskytu výraznějších nežádoucích účinků poměrně malá (jinak by se lék ani nezačal vyrábět). O možných konkrétních nežádoucích účincích Hypnogenu informuje příbalový leták a Souhrn údajů o přípravku, kde se uvádějí i četnosti výskytu nežádoucích reakcí.

***
ze Souhrnu údajů o přípravku:

Nežádoucí účinky
Nejčastěji se vyskytují nežádoucí účinky na nervový systém. Objevují se zejména u starších osob a jsou závislé na podané dávce zolpidemu [účinná látka Hypnogenu]. Jejich výskyt lze minimalizovat [snížit] podáním tablety těsně před spaním nebo po ulehnutí.
V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky s uvedením četnosti výskytu –

Velmi časté (≥1/10) [tj. účinky, které se vyskytly u jednoho či více lidí z deseti]
Časté (≥1/100 až <1/10) [tj. účinky, které se vyskytly u méně, než jednoho člověka z deseti a současně u jednoho či více lidí ze sta]
Méně časté (≥1/1 000 až <1/100)
Vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000)
Velmi vzácné (<1/10 000), neznámé (z dostupných údajů nelze určit) [tj. účinky, které se vyskytly max. u jednoho člověka z deseti tisíc]

Psychiatrické poruchy
Méně časté - zmatenost, halucinace
Vzácné - noční můry, neklid, zvýšená nespavost, změny libida [chuti na sex], nervozita, podrážděnost, agresivita, bludy, zuřivost, poruchy chování (nevhodné chování), náměsíčnost
Deprese (demaskovaná)**

Poruchy nervového systému
Časté - točení hlavy, bolest hlavy, ospalost během dne
Méně časté - snížená bdělost, amnezie* [porucha paměti]

Oční poruchy
Vzácné – diplopie [dvojité vidění]

Gastrointestinální poruchy
Časté - průjem, nausea [nevolnost], zvracení

Poruchy kůže a podkoží
Vzácné - kožní reakce

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně
Méně časté - svalová bolest

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání
Méně časté - únava
Vzácné - paradoxní reakce [jako paradoxní reakce se označují reakce, které nastanou po požití léku a jsou opačné, než by se předpokládalo]

*Amnezie
Při podávání terapeutických dávek může dojít k anterográdní amnezii [porucha zapamatování nových informací]. Riziko se zvyšuje při vyšším dávkování. Amnestické účinky mohou být spojeny s nevhodným chováním.
**Deprese
Zolpidem může demaskovat [odhalit] již existující depresi. Vzhledem k tomu, že nespavost může být projevem deprese, je třeba při přetrvávání nespavosti opakovaně přehodnotit stav pacienta.

http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data[search_for]=hypnogen&data[code]=&data[atc_group]=&data[material]=
&data[path]=&data[reg]=&data[radio]=none&data[rc]=&data[with_adv]=0&search=Vyhledat&data[listing]=20

text v hranatých závorkách byl doplněn provozovatelem webu
***

 

Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte

Doporučujeme:

Vyloučení odpovědnosti: Provozovatel těchto webových stránek nenese odpovědnost za případné důsledky použití zde uvedených informací. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na webu byly zveřejněny přesné a aktuální informace, ovšem veškeré materiály a informace na tomto webu jsou poskytovány "tak, jak jsou"; aktuálnost a pravdivost informací uživatelům doporučujeme ověřovat pomocí jiných zdrojů. Ve věcech vhodnosti užití léků a jejich dávkování se vždy poraďte se svým lékařem.

Porazte depku a smutek:

Doktor mozek - obálka PhDr. Michaela Peterková: Doktor mozek
 
Odhalte jednoduché postupy, jak se zbavit útlumu, nervozity, nesoustředěnosti či únavy.
CHCI E-BOOK ZDARMA
Poznání své osobnosti:

Poznejte svou osobnost

Zjistěte, zda vaše osobnost patří nebo nepatří k některému z výrazných osobnostních typůtest typů a poruch osobnosti OSPAT
Pokud se necítíte dobře a pochybujete někdy o svém duševním zdraví, zkuste test základních psychických poruch a stresových zátěží MENFIT
Dovedete se soustředit, rychle reagovat a pracovat bezchybně? Zhodnoťte si svou praktickou inteligenci a mentální výkon v jedinečném testu COGIT
Odhalte, na jakou práci se hodíte, aby odpovídala vaší osobnosti – to vám prozradí test profesního typu FULJOB

 
Info o webu hypnogen.psychoweb.cz:
Dozvíte se:
Na co hypnogen účinkuje - jak pomáhá při usínání a probouzení se ze spánku
Příbalová informace - leták k hypnogenu
Možné nežádoucí účinky a vznik závislosti na hypnogenu
Poruchy spánku - nespavost-insomnie a parasomnie


 
Kurzy Žlutá sova:
    kurzy psychologie online

Unikátní online programy pro každého z vás, kdo se potřebuje zbavit úzkosti, deprese a podobných potíží.

A pro vás, které zajímá psychologie a kteří se chtějí dozvědět o lidské duši více, jsme přichystali interaktivní kurzy základů psychologie.

 
Doporučujeme weby:

Webové stránky o sebevědomí - jak se pozná nízké sebevědomí, jak se slabá sebedůvěra projevuje v různých oblastech života, jak vychovat zdravě sebevědomé dítě a jak pomoci sobě
www.sebevedomi.psychoweb.cz

Web o depresi - zdarma online psychologický test, který orientačně odhalí přítomnost depresivní poruchy; typy deprese, příznaky deprese, možnosti léčby
www.deprese.psychoweb.cz

Web o nevěře - jak se pozná nevěra, co dělat, když je partner nevěrný - jak nenapáchat ještě větší škody na vztahu; typy nevěry, příčiny nevěry - proč jsou si lidé občas nevěrní
www.nevera.psychoweb.cz

Léky proti úzkosti - Neurol a Xanax (alprazolam) v léčbě úzkostných poruch, užívání, jak předejít vzniku závislosti; Lexaurin (bromazepam) - další z možností, jak se pomocí léků vypořádat s úzkostí